ประโยชน์ของกระชายขาว สมุนไพรสุดฮิตที่ต้องมีติดบ้าน !

ประโยชน์ของกระชายขาว สมุนไพรสุดฮิตที่ต้องมีติดบ้าน !

กระชายขาว หรือ กระชายเหลือง หลาย ๆ คนอาจจะเกิดอาการสับสนว่ากระชายขาวกับกระชายเหลืองนั้นเป็นสมุนไพรคนละชนิด แต่อันที่จริงแล้วกระชายขาวและกระชายเหลืองนั้น
สรรพคุณของใบย่านาง

Properties of Yanang leaves

It is a herb that has been used since ancient times to treat various diseases and to make a variety of dishes. In the Northeast, the ancient healers called Yanang "Ten Thousand Years, Bo Tao", which translates into a common language. "Ten thousand years are not old" and nowadays Yanang is widely used.
May 25, 2021
แครอทม่วง

Purple carrots are delicious and useful.

It is native to Afghanistan. Its outer appearance is purple. and inside is yellowish orange flesh Like normal carrots, purple carrots contain more beta-carotene than normal carrots and anthocyanin, which is the main component of purple vegetables.

May 25, 2021
อาหารเพื่อสุขภาพ ดีต่อ (หัว)ใจ

Healthy food, good for (heart)

food of thailand don't have to explain much You all agree that it's delicious. There are many and many to choose from. but do you know The current diet is at risk of heart disease. This article would like to present the types of foods that will make you healthy. avoid heart disease
May 24, 2021
10แหล่ง โปรตีนจากพืชที่หาทานง่าย ในช่วงเทศกาลกินเจ

10 easy-to-find plant-based protein sources during the vegetarian festival

During this vegetarian festival May the merit made this time Encourage merit to send in you. Be strong mentally, but your body must be strong as well. Until this vegetarian festival, refrain from eating meat and reduce the killing of animals. But you still get protein from eating. Vegetables during this vegetarian festival as well, therefore Kuvings Thailand would like to offer 10 sources. Easy-to-find plant-based proteins during the vegetarian festival What's there
May 24, 2021
ความแตกต่างของลูกแพร์และลูกสาลี่

Differences between pears and pear

Many of you might think that Pear and Pear are the same species because of the taste and aroma of both fruits. They are similar but actually pears are different species of pears. Pearls Yes
May 17, 2021
น้ำผักผลไม้สกัดเย็น แยกกาก หรือ น้ำผลไม้ปั่น แบบไหนดีกว่ากันทั้งเพื่อสุขภาพและการลดน้ำหนัก

Cold pressed vegetable and fruit juices, pulp extracts or fruit smoothies, which one is better for health and weight loss?

Everyone is now conscious of their health. Start taking more care of your food choices, not just for the purpose of losing weight. But the latest research and experts have announced the benefits of eating fruits and vegetables for drinking. Vegetable juices, fruit smoothies, cold pressed extracts, more instead of meat, milk, butter, which is the cause of the disease that afflicts humanity at present, whether it is diabetes. high blood pressure high cholesterol, cancer, obesity, etc.
May 17, 2021
วิธีประกอบเครื่อง Kuvings

how to assemble the machine Kuvings

How to assemble and how to use Kuvings cold extractor model (E6000,E7000,EVO820,CS520,CS600,CS700) has 2 filter heads
1. Yellow filter cup. For use in separating wastewater
2.Clear cup for making ice cream Sorbet
Who is interested in cold extraction machines? Kuvings
Contact for more information : 099-1595500
May 17, 2021