เคล็ดลับ 01

ล้างออกด้วยน้ำ

วิธีล้าง (ล้างอย่างรวดเร็วหลังจากการคั้นน้ำ) เครื่องคั้นน้ำ Kuvings
ล้างเครื่องคั้นน้ำผลไม้ของคุณด้วยน้ำสะอาดสด เพื่อช่วยดันเยื่อกระดาษออกและล้างน้ำก่อน

คุณสามารถรดน้ำต้นไม้ด้วยต้นไม้หรือดื่มเองก็ได้

เคล็ดลับ 02

ใช้เครื่องมือทำความสะอาดอย่างง่าย

We all love the juice our juicers make, but many people find cleaning difficult or tedious.
You can easily clean your Kuvings juicer using a cleaning tool.

Method Kuvings Patented Green Rotary Brush

Kuvings is the only juicer manufacturer in the world to have developed a patented cleaning tool specifically for the juice filter.
This cleaning tool is included in the packaging of ALL Kuvings juicers.
Insert your filter into the tool and rotate the filter clockwise and counterclockwise several times under running water.
There are small brushes that adapt perfectly to the stainless steel part of the juicer filter and brush away all annoying pulp deposits.

วิธีที่ 1
kuvings สิทธิบัตรการหมุนสีเขียว

Cleaning Brush Method (Tip Cleaning Brush)

This method is pretty simple. Use the tip cleaning brush to clean the holes of the filter.
The cleaning brush is particularly helpful for stubborn pulp residue that sometimes cannot be reached with the rotary tool.

วิธีที่ 2
แปรงทำความสะอาด (แปรงแบบมีปลาย)

New cleaning tool for REVO830

We provide a unique strainer-cleaning tool, plus additional brushes, to make cleanup fast and easy.