ปราศจากสารเติมแต่ง

เมื่อคุณทำน้ำผลไม้ด้วยตัวเอง คุณจะรู้ได้อย่างชัดเจนว่าคุณกำลังใส่อะไรเข้าไปในร่างกาย ไม่เติมสีสังเคราะห์ สารกันบูด น้ำตาล หรือน้ำเชื่อมข้าวโพด ต่างจากน้ำผลไม้ที่ซื้อจากร้านค้า

เหตุผลเพิ่มเติมในการคั้นน้ำผลไม้ที่บ้าน

#Buy less juice = use fewer plastic bottles.