มาที่แชทกับเรา

01

กดที่ติดตามคำสั่งซื้อของฉัน

02

ป้อนคำสั่งซื้อ เช่น #7890

กรอกข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร ให้ถูกต้องครบถ้วน

03

ใส่อีเมล์ของลูกค้าที่ใส่ไว้กับการสั่งซื้อสินค้า

04

กดติดตามคำสั่งซื้อของฉัน