New Campaign

Brand Ambassadors Business

มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเรา!
ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเรา คุณมีโอกาสสร้างเนื้อหากับทางทีมงานของเราโดยใช้เครื่องคั้นน้ำผลไม้และเครื่องปั่นของKuvings และ แชร์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของเราให้ทุกคนได้เห็น

"ปลดล็อกพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน: เข้าร่วมโครงการ Brand Ambassador Business อันทรงเกียรติของ Kuvings และเพลิดเพลินกับการสนับสนุนการตลาดแบบร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง"

ประโยชน์ของแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Kuvings
🌟 รับฟรี เครื่องคั้นน้ำผลไม้ Kuvings
📣 เราจะโปรโมตเนื้อหาร้านค้าของ Ambassador บนช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของ Kuvings Thailand
💼 รับการสนับสนุนด้านการตลาดร่วมกันอย่างต่อเนื่องจาก Kuvings

"อย่าพลาดโอกาสในการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Kuvings! เติบโตและร่วมงานกับเรา"

สำหรับการดำเนินงานของ "Brand Ambassador" โปรดอ่านการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้านล่างอย่างละเอียดก่อนที่จะตกลง

Kuvings¹ รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับกิจกรรม "Brand Ambassador Busniess" ดังนี้:

 1. วัตถุประสงค์ของการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: การส่งมอบผลิตภัณฑ์ การจัดการบริการสำหรับการดำเนินงาน Ambassador Busniess การวิจัยตลาด การวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม: ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ประเทศ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และลิงก์โซเชียลมีเดีย และ ID สำหรับกิจกรรม Ambassador (Instagram/Facebook/YouTube/Blog/Twitter ฯลฯ) ความยินยอมให้ใช้ ลิขสิทธิ์ เผยแพร่ ฯลฯ
 3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม: ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้ข้างต้นจะถูกเก็บรักษาและใช้ภายในหนึ่งปีหลังจากสิ้นสุดกิจกรรม Ambassador นับจากวันที่ได้รับความยินยอมในการรวบรวมและใช้งาน

  อย่างไรก็ตาม หากข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ Kuvings¹ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 4. ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไปยังบุคคลที่สาม)Kuvings ได้มอบหมายให้บุคคลที่สามด้านล่างควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการ Ambassador busniess

  < Contact Kuvings¹ >
  แผนก : ทีมการตลาด Kuvings Thailand
  หัวหน้าทีม : ถนอม ถนอมสุข
  ผู้รับผิดชอบ : สายฝน สามารถ
  ติดต่อ : www.kuvings.in.th , marketing@shimono.in.th

  < ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล >
  – งาน : ส่งสินค้า, บริการสนับสนุนกิจกรรม Ambassador
  – ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกถ่ายโอนเมื่อใดและอย่างไร: ในขณะที่ดำเนินการให้บริการ Ambassador ผ่านเครือข่าย
  – ข้อมูลส่วนบุคคลที่โอน: ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ประเทศ ที่อยู่ และลิงก์ และรหัสโซเชียลมีเดีย
  – ระยะเวลาการเก็บรักษาและการใช้งาน: จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการให้บริการ Ambassador
  – การติดต่อของผู้ควบคุม : Kuvings Thailand (บริษัท ชิโมโน(ไทยแลนด์) จำกัด
 5. คุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธที่จะยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธที่จะยินยอมอาจส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในกิจกรรม "แบรนด์แอมบาสเดอร์" ของ Kuvings

  Corporation of Kuvings¹ หมายถึง NUC ELECTRONICS CO., LTD ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ที่ถือเครื่องหมายการค้าของ Kuvings ทั่วโลก

  หากคุณไม่ยอมรับสิ่งที่กล่าวข้างต้น กิจกรรม Brand Ambassador ของ Kuvings ของคุณอาจถูกจำกัด
Kuvings รวบรวมแบบฟอร์มยินยอมต่อไปนี้สำหรับการดำเนินงานของ "Brand Ambassador" โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่างอย่างละเอียดและตรวจสอบว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่
 1. Brand Ambassador Business ของ Kuvings ทางทีมงาน จะเริ่มทำงาน นับจากวันที่ได้รับความยินยอม และจะเข้ารับตำแหน่งต่อไปนี้ตามที่ Kuvings กำหนด:– การสร้างบทให้ควบคู่กับการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Kuvings– การสื่อสารกับลูกค้าบนโซเชียลมีเดียของ Kuvings (เข้าร่วมในโซเชียลมีเดียเพื่อ โปรโมตช่องของเราโดยแบ่งปันวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ของ Kuvings กดไลค์โพสต์ เพิ่มความคิดเห็น และแบ่งปันเนื้อหา)

 2. เนื้อหาทั้งหมดที่ที่มงานสร้างขึ้น (รวมถึงสิทธิ์ในการถ่ายภาพบุคคล) จะถูกอัปโหลดไปยังบัญชีโซเชียลมีเดียของ Ambassador และเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียทั่วโลกของ Kuvings

 3. Kuvings ได้รับสิทธิ์ในการใช้เนื้อหาที่สร้างโดย Ambassadors เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โซเชียลมีเดียและโฮมเพจร Kuvings (รวมถึงผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Kuvings ในประเทศไทย)

  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่ของ Kuvings ในประเทศไทย
 4. Ambassador business จะต้องส่งไฟล์ภาพและวิดีโอต้นฉบับไปยัง Ambassador Manager

 5. Ambassador จะทำงานเป็นเวลาสามเดือนหลังจากที่ได้รับความยินยอม และพวกเขาจะต้องปฏิบัติภารกิจที่ได้รับทั้งหมดให้เสร็จสิ้นในช่วงเวลานั้น หากไม่บรรลุภารกิจทั้งสามจะนำไปสู่การขยายระยะเวลา Ambassador

 6. Ambassadors จะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ที่มอบให้สำหรับกิจกรรม Brand Ambassador – สินค้าที่มีข้อบกพร่องเมื่อได้รับผลิตภัณฑ์จะถูกเปลี่ยนหรือซ่อมแซมทันที

 7. หากAmbassadors ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือขาดการติดต่อสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ จะต้องถูกพักงานและริบคืนสินค้า

 8. ฉันยอมรับว่าเนื้อหารวมทั้งบทวิจารณ์ รูปภาพ และวิดีโอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Kuvings ในบัญชีโซเชียลมีเดียของฉันนั้นถูกเปิดเผย ใช้ หรือมอบให้กับเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย Kuvings และร้านค้าอื่นๆ ทั่วโลก ผ่านวิธีการคัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่สู่สาธารณะ และ ออกอากาศโดยไม่มีระยะเวลาแน่นอนและมีการใช้ลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข ดัดแปลง และการลบเนื้อหารองอย่างครอบคลุม

  หากคุณไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่กล่าวข้างต้น กิจกรรม "Brand Ambassador" ของ Kuvings ของคุณอาจถูกจำกัด


  หากคุณไม่ยอมรับสิ่งที่กล่าวข้างต้น กิจกรรม Brand Ambassador ของ Kuvings ของคุณอาจถูกจำกัด

เรื่องราวแบรนด์ของเรา

Kuvings เป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวขนาดเล็กระดับพรีเมียมที่มีจำหน่ายใน 80 ประเทศทั่วโลก โดยมีพันธกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีต่อสุขภาพ

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น เครื่องคั้นน้ำผลไม้สกัดเย็นทั้งหมด เครื่องปั่นแบบสุญญากาศความเร็วสูงพิเศษ และเครื่องคั้นน้ำผลไม้อัจฉริยะ คือตัวอย่างของการมุ่งเน้นที่นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องของเรา

ความพยายามในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ

ความท้าทายสำหรับตลาดใหม่

ขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สะดวกสบายล้ำสมัย

ทั้งหมดนี้คือภารกิจหลักที่ Kuvings แสวงหาเพื่อเป็นแบรนด์ที่ผู้คนทั่วโลกชื่นชอบ

Become a Kuvings Brand Ambassador today!

Apply now