Kuvings Cool Health [EP9.] น้ำแตงกวา(แอปเปิ้ล) Mojito

โดยน้ำผลไม้ mojitoได้รับการออกแบบและรังสรรค์เมนูจาก

คุณ วรินธิ์ธร คำเสียง BARISTA ร้านกาแฟชื่อดัง จากย่านSiam Discovery (ร้านpour over lab)

ส่วนประกอบเมนู

แอปเปิ้ล 2 ลูก

ใบมิ้น 10 ใบ

แตงกวา 2 ลูก

มะนาว 1 ลูก

%ข 24, 2021